Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

A. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L., procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică. Pentru a urmări mai ușor informațiile, ne putem referi la S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L., folosind termenii ”Grădința INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY”, „Grădinița”, „noi”, „nostru”, etc, iar la dumneavoastră folosind termenii „utilizator”, „vizitator”.

Grădinița INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY are sediul în București, Sector 2, str. Claudiu. Nr. 26, este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10775/2013, având C.U.Î. 37579735, și este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse.
În colectarea acestor date, Grădinița INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY acționează în calitate de operator de date cu caracter personal și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
De asemenea, pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale, iar prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

www.ikn.ro este website-ul oficial al Grădiniței INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY, creat pentru o mai bună informare a utilizatorilor website-ului cu privire la: activitățile și obiectivele educaționale de care pot beneficia copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani – 6 ani în unitatea noastră, respectiv ofertele educaționale, care includ atât activități planificate conform programei avizate de Ministerul Educaței Naționale, cât și activități instructiv-educative inspirate din Curriculum International, și care se desfășoară în limba română și limba engleză; informații privind înscrierea copiilor la Grădiniță, precum și pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu persoanele interesate de înscrierea și includerea copiilor în programele educaționale desfășurate de Grădiniță sau de vizitarea sediului nostru.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile grădiniței.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau utilizator al website-ului Grădiniței INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY, www.ikn.ro .

S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L. se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea transmiterii mesajelor/ solicitărilor/ sesizărilor dumneavoastră sau pentru a fi la curent cu ultimele noutăți în legătură cu activitatea noastră, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact din cadrul website-ului pe care îl regăsiți la secțiunea ”CONTACT”, datele solicitate cu ocazia utilizării acestui mijloc de comunicare fiind: numele și prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii mesajelor, solicitărilor, sesizărilor formulate de dumneavoastră prin intermediul website-ului nostru.

De asemenea, este posibil să colectăm informații tehnice despre utilizatorii website-ului prin mijloace automate - module cookie sau alte tehnologii similare (web beacons, web server logs, s.a), informații precum: adresa IP, sistemul de operare, navigatorul de internet, anunțurile pe care ați dat click, locația, paginile web pe care le accesați pe website-ul nostru, în vederea administrării sistemului. Acestea sunt date statistice referitoare la acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor noștri și nu identifică direct o anumită persoană. Cookie-urile și alte tehnologii similare ne ajută să îmbunătățim website-ul și să oferim un conținut mai bun și mai personalizat. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe website, vă rugăm să consultați Politica de administrare a modulelor cookie disponibilă pe website-ul nostru.

Website-ul nostru mai include și linkuri/adrese de interes sau utile pentru informarea dumneavoastră, care, însă, nu se află sub controlul nostru (de ex: www.google.com, www.facebook.com, www.itexclusiv.ro). După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea înainte de a trimite orice informații personale acestor website-uri. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor operatori de date sau pentru modul în care website-urile acestora își gestionează datele. Grădinița nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți).

C. SCOPURILE PRELUCRĂRII

Grădinița INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul website-ului www.ikn.ro în următoarele scopuri:
• Informarea utilizatorilor și relația cu publicul, respectiv suportul oferit persoanelor fizice care interacționează cu website-ul cu privire la diversele mesaje/ solicitări/ sesizări prin intermediul secțiunii dedicate (Contact) din cadrul website-ului.
• Soluționarea oricăror solicitări, sesizări, reclamații primite online.
• Efectuarea demersurilor înainte de încheierea unui contract între Grădiniță și părinți (de ex.: contractul educațional/ școlarizare/ de parteneriat cu părinții).
• Colectarea de informații de la utilizatori privind gradul de satisfacție referitor la serviciile specifice oferite de către Grădiniță.
• Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale utilizatorilor website-ului.
• Pentru a diagnostica sau remedia probleme tehnice de funcționare a website-ului.
• Pentru protejarea împotriva fraudei și a altor activități ilegale, pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță, precum și pentru soluționarea litigiilor sau investigațiilor în care Grădinița este implicată.

D. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:
• Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform art. 6, lin. 1, lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 ( în ceea ce privește trimiterea unui mesaj/ solicitare în legătură cu serviciile educaționale promovate prin intermediul website-ului, efectuarea demersurilor necesare în vederea încheierii unui contract, comunicarea unor informații cu privire la solicitările dumneavoastră).
• Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016 (efectuarea activităților financiar-contabile, a auditului, arhivării, respectarea și aplicarea obligațiilor contractuale, a procedurilor și politicilor interne, gestionarea afacerii și dezvoltarea activității).
• Prelucrarea este necesară în scopul interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei și a altor activități ilegale) și protejarea drepturilor și intereselor S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L. și ale terților săi colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.
Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

E. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal doar pe durata necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, iar ulterior, pentru respectarea cerințelor legale în vigoare și pentru protejarea drepturilor legale și a intereselor Grădiniței.
Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi șterse sau distruse.
Informațiile colectate de cookies sunt stocate timp de 12 luni, în vederea realizării de analize și rapoarte legate de performanța website-ului. Ele vor fi șterse ulterior acestei perioade.

F. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității noastre prin intermediul website-ului, precum furnizori de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), furnizori de servicii de contabilitate, de arhivare, de servicii juridice, altor companii/furnizori de produse sau materiale necesare procesului didactic, ori la solicitarea organelor fiscale, sanitare sau altor autorități competente de control ale statului, în baza și limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

G. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

• Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L., la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L. și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
• Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L., rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
• Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L., ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L. are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către noi. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
◦ acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
◦ în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
◦ în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
◦ în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
◦ în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
◦ datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
• Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L. restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
3. (iii) S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L., nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
• Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L. are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea încetării prelucrării datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L.
Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

H. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

S.C. INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY S.R.L., pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri.

I. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

J. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la adresa sediului social al Grădiniței INTERNATIONAL KINDERGARTEN & NURSERY din București, Sector 2, str. Claudiu. Nr. 26, sau prin e-mail la: office@ikn.ro .
Datele de contact ale responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor:
Tel: 0727 923 915
Email: office@ikn.ro